Image Alt

Реклама с флаери

Реклама с флаери

Флаерите са един от най-лесните инструменти за директен маркетинг сред клиенти позиционирани на определена локация. Чрез тях можете да осигурите бързо и евтино разпространение на различни търговски предложения или промоции.

Ние в AdPoint ще направим дизайна на вашите флаери по всички маркетинг правила така, че те да грабнат вниманието на максимално голям брой проспекти.

При рекламата с флаери, както и при повечето печатни реклами, спазването на правилата в дизайна в съчетание с правилата в маркетинга са ключови за задържането на вниманието на потенциалните клиенти върху флаера.

Ние ви предлагаме следните услуги свързани с рекламата с флаери, които могат да бъдат заявени в пакет или по отделно:

  • Дизайн на професионален и впечатляващ флаер
  • Печат на флаери в малки и големи тиражи
  • Узаконяване на разпространението на флаери на общински локации
  • Разпространение и дистрибуция на флаери на избрани локации
  • Разпространение на флаери чрез печатни издания

Като резултат от своята кампания с AdPoint Вие ще получите:

  • По добра разпознаваемост на бранда Ви пред ключова за бизнеса Ви аудитория;
  • Постигане на конкретни цели – определен брой продажби или определен брой нови посещения на търговския ви обект;
  • Ще дотигнете до нови клеинти във важен за Вас район;
  • Ще създадете лоялен поток от купувачи през Вашия търговски обект;

Ако не сте сигурни какво послание трябва да има на вашия флаер, къде и от кой трябва да се разпространяват флаерите Ви или как да измерите успеха на кампанията с флаери, свържете се с нас и ние ще Ви консултираме.

За контакти: ☎ 0700 14 103